Heim

Vest-Telemark PPT IKS er ei pedagogisk psykologiske teneste som blir drive som eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane i regionen: FyresdalNissedalKviteseidSeljordTokkeVinje og Telemark Fylkeskommune.

Tenesta har kontorstad i Kviteseidbyen og yter tenester lokalt i alle eigarkommunane.

Les meir om Vest-Telemark PPT IKS

Ledige stillingar

Telefon: 35 06 83 00
E-post: ppt@vest-telemark.no

Besøksadresse:
Mylletorget
Garveriv. 14, Kviteseid

Postadresse:
Postboks 43
3836 Kviteseid

Nyhende

Sekretær i 100 % stilling frå 1. april 2019

Vest-Telemark PPT har ledig stilling som sekretær i 100 %. Stillinga er fast. Arbeidsområde Sekretæren har ein fleksibel støttefunksjon for dagleg leiar og rådgjevarane ved kontoret.Aktuelle arbeidsoppgåver: Saks- / arkivarbeid Personalarbeid Kommunikasjon med brukarar av tenesta Administrasjon av test-tekniske oppgåver kan bli tillagt stillinga PPT innfører nytt fagsystem våren 2019 og sekretæren får ei nøkkelrolle …