Heim

Vest-Telemark PPT IKS er ei pedagogisk psykologiske teneste som blir drive som eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane i regionen: FyresdalNissedalKviteseidSeljordTokkeVinje og Telemark Fylkeskommune.

Tenesta har kontorstad i Kviteseidbyen og yter tenester lokalt i alle eigarkommunane.

Les meir om Vest-Telemark PPT IKS

Aktuelt

Telefon: 35 06 83 00
E-post: ppt@vest-telemark.no

Besøksadresse:
Mylletorget
Garveriv. 14, Kviteseid

Postadresse:
Postboks 43
3836 Kviteseid

Nyhende

Spinnville følelser

Sjekk ut linken om spinnville følelser på https://spinnvillefolelser.abup.no/. «Spinnville følelser er en gratis og fritt tilgjengelig nettressurs om følelser rettet imot barn i alderen 6 til 12 år. Den er utviklet i et prosjekt ledet av fagpersoner ved ABUP og inkluderer sju filmer og undervisningsopplegg basert på filmene, samt et digitalt kurs der barna skal løse …

«Eg ser lettare kva barna prøver å uttrykke» – Evaluering av reguleringsnettverk pulje 1

Å kunne regulere seg er ein føresetnad for læring, regulering av atferd og gode sosiale samspel. Barn er ikkje født med evne til å regulere seg. Det er mange barn i skule og barnehage i dag som strevar med dette, og då treng dei kompetent vaksenhjelp for å kome inn i toleransevinduet igjen. I regi …

Invitasjon til kompetansesamlinger om dysleksi skuleåret 2020/2021

Tema: Dysleksi med utgangspunkt i Logos-kartleggingMålgruppe for kompetansesamlinger: Pedagogar/spesialpedagogar/logopedar som arbeider med kartlegging og tiltak knytt til dysleksi. Det har kome ynskje frå fleire skular om at ein gjerne vil ha meir kompetanse på kartlegging og tiltak for elevar med dysleksi/lese-og skrivevanskar.Vest-Telemark PPT ynskjer difor åinvitere til kompetansesamlingermed fokus på dette. Det er ikkje eit …