Heim

Vest-Telemark PPT IKS er ei pedagogisk psykologiske teneste som blir drive som eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane i regionen: FyresdalNissedalKviteseidSeljordTokkeVinje og Telemark Fylkeskommune.

Tenesta har kontorstad i Kviteseidbyen og yter tenester lokalt i alle eigarkommunane.

Les meir om Vest-Telemark PPT IKS

Aktuelt

Telefon: 35 06 83 00
E-post: ppt@vest-telemark.no

Besøksadresse:
Mylletorget
Garveriv. 14, Kviteseid

Postadresse:
Postboks 43
3836 Kviteseid

Nyhende

Tilmelding til PPT for elevar i vidaregåande skule

Vest-Telemark PPT skal nytte dei same skjema for tilmelding og pedagogisk rapport som dei nyttar i Vestfold/Telemark fylkes PPTHenvisningsskjema og vedlegg til henvisningsskjema (pedagogisk rapport finn de i lenkene: Henvisningsskjema: https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/opplaring-og-folkehelse/ppt-og-oppfolgingstjenesten/henvisning-til-pedagogisk-002.docx Vedlegg til henvisningsskjema: https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/opplaring-og-folkehelse/ppt-og-oppfolgingstjenesten/pedagogisk-mal-vete.docx