Inntil 100 % fast stilling som PP-rådgivar ledig for tiltreding

Vest-Telemark PPT IKS er ei interkommunal teneste for kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark Fylkeskommune. Kontorstaden er i Kviteseid.

Kontoret har 7 fagstillingar og 1 stilling for merkantile.

Inntil 100 % fast stilling som PP-rådgivar ledig for tiltreding

Arbeidet vil bestå i systemretta og individretta oppgåver fortrinnsvis knytt opp mot grunnskole.

Ønsket kompetanse

Mastergrad i spesialpedagogikk/ped-psyk rådgiving, pedagogikk , psykologi eller tilsvarande utdanning på masternivå.

Nødvendige personlege eigenskaper for stillingen

 • Fleksibilitet i tenking og haldningar
 • Ansvarsfull og påliteleg
 • Evne til sjølvstendig, systematisk, strukturert og målretta arbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Erfaring frå skole og/eller som PP- rådgivar vil bli vektlagt, samt rettleiingskompetanse og god skriftlig framstillingsevne. Søkaren bør beherske nynorsk skriftspråk.

Spesielle krav til stillingen

At søkaren er personleg egna og verksemdas behov vil bli vektlagt.

Søkarar må ha førarkort og nytte eigen bil i tenesta.

Informasjon om stillingen

Politiattest ikkje eldre enn 3 månader må leggast fram før tilsettinga.

Tilsetting skjer i etter gjeldande lover, regler og tariffavtaler.

For stillinga kan vi tilby:

 • Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver innan utgreiing og rettleiing på system- og individnivå
 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidarar
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling gjennom intern skolering og kurs
 • Fleksitid
 • Muligheit for heimekontor
 • Kommunale vilkår
 • Kjøregodtgjering etter regulativ
 • Løn etter avtale

Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju.

Dei som blir kalla inn til intervju, må legge fram rettkjente kopiar av vitnemål, attestar og referansar. Spørsmål om stillinga kan rettast til konstituert leiar Merete Tveitereid på telefon 35 06 83 00.

Send søknad med CV til Vest-Telemark PPT. Boks 43, 3836 Kviteseid, eller e-post: ppt@vest-telemark.no.

Søknadsfrist 08.09.17