Nettverk og kurs for vår og haust 2020/2021

Dysleksinettverk Vest-Telemark

PPT Vest-Telemark arrangerer fire dysleksinettverk med invitasjon til alle skular for skuleåret 2020/2021. Meir informasjon om fagleg innhald og tema kjem snart. Hald av fylgjande tysdagar kl 1300 – 1430: 27. oktober 2020, 8. desember 2020, 2. februar 2021, 20. april 2021

Nettverk for opplæring/stimulering av barn og unge med multifunksjonshemming

Spesped-nettverket arrangeres 27.aug 2020, 12.nov 2020, 18. feb 2021 og 6.mai 2021. Tid: Kl. 9.00 – 11.30 | Stad: PPT (så lenge det er 8 deltakarar tilsaman).

Nettverk for opplæring av Fleirspråklege barnehagebarn

28.okt 2020 og 24. mars 2021 på Kviteseid Kommunehus, kommunestyresalen 3. høgda. Klokka 11.30 – 14.20.