Tilsette

Merete Tveitereid, PP-rådgivar/konst. dagleg leiar
E-post: merete.tveitereid@vest-telemark.no

Torunn Kittilsen, dagleg leiar
E-post: torunn.kittilsen@vest-telemark.no

Sissel Kjeldal, PP-rågivar
E-post: sissel.kjeldal@vest-telemark.no

Elin Aakre Bringa, PP-rådgivar
E-post: elin.aakre.bringa@vest-telemark.no

Britt Ellen Omtveit, PP-rådgivar
E-post: britt.ellen.omtveit@vest-telemark.no

Marte Omdal Lykseth, PP-rådgivar
E-post: marte.lykseth@vest-telemark.no

Gørild Bothner Kanstad, PP-rådgivar/psykolog
E-post: gorild@vest-telemark.no

Åse Brit Pedersen, sekretær
E-post: ase.brit.pedersen@vest-telemark.no