Heim

Telefontid: 09.00-14.00

Vest-Telemark PPT IKS er ei pedagogisk psykologiske teneste som blir drive som eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane i regionen: FyresdalNissedalKviteseidSeljordTokkeVinje og Telemark Fylkeskommune.

Tenesta har kontorstad i Kviteseidbyen og yter tenester lokalt i alle eigarkommunane.

Les meir om Vest-Telemark PPT IKS

Aktuelt

Telefon: 35 06 83 00
E-post: ppt@vest-telemark.no

Besøksadresse:
Mylletorget
Garveriv. 14, Kviteseid

Postadresse:
Postboks 43
3836 Kviteseid

Nyhende

Ledig stilling som dagleg leiar PPT.

https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/0abc3771-b86c-468d-b7d8-fe24ba3f7dc6

Spinnville følelser

Sjekk ut linken om spinnville følelser på https://spinnvillefolelser.abup.no/. «Spinnville følelser er en gratis og fritt tilgjengelig nettressurs om følelser rettet imot barn i alderen 6 til 12 år. Den er utviklet i et prosjekt ledet av fagpersoner ved ABUP og inkluderer sju filmer og undervisningsopplegg basert på filmene, samt et digitalt kurs der barna skal løse …

«Eg ser lettare kva barna prøver å uttrykke» – Evaluering av reguleringsnettverk pulje 1

Å kunne regulere seg er ein føresetnad for læring, regulering av atferd og gode sosiale samspel. Barn er ikkje født med evne til å regulere seg. Det er mange barn i skule og barnehage i dag som strevar med dette, og då treng dei kompetent vaksenhjelp for å kome inn i toleransevinduet igjen. I regi …