Heim

Telefontid: 09.00-14.00

Vest-Telemark PPT IKS er ei pedagogisk psykologiske teneste som blir drive som eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane i regionen: FyresdalNissedalKviteseidSeljordTokkeVinje og Telemark Fylkeskommune.

Tenesta har kontorstad i Kviteseidbyen og yter tenester lokalt i alle eigarkommunane.

Les meir om Vest-Telemark PPT IKS

Aktuelt

Telefon: 35 06 83 00
E-post: ppt@vest-telemark.no

Besøksadresse:
Mylletorget
Garveriv. 14, Kviteseid

Postadresse:
Postboks 43
3836 Kviteseid