Kontakt

Føresette, barnehagar og skular/opplæringsinstansar kan kontakte PPT når dei er bekymra for utviklinga til barnet/eleven.

Unge over 15 år og vaksne kan sjølv ta initiativ til kontakt med tenesta, men kan også ta kontakt i samarbeid med skule/opplæringsinstans.

Klient eller føresette kan be om kopi av opplysningar i klientmappa ved å sende oss vedlagde skjema med kopi av legitimasjon.

Telefon: 35 06 83 00
Faks: 35 06 83 01
E-post: ppt@vest-telemark.no

Org.nr: 987 570 806

Besøksadresse:
Mylletorget
Garveriv. 14, Kviteseid

Postadresse:
Postboks 43
3836 Kviteseid

Besøk oss på facebook

Tilsette i PPT

Kontakt dei tilsette her.