Tilsette

Kjersti Bollerud,  dagleg leiar.  Tlf: 907 38 572
E-post: kjersti.bollerud@vest-telemark.no

Ingvild skipar, PP-rådgjevar. Tlf: 922 89 964
E-post: ingvild.skipar@vest-telemark.no

Eirin Hovda Brekkan, PP-rådgjevar. Tlf: 98025362
E-post: eirin.hovda.brekkan@vest-telemark.no

Åse Breiland, PP-rådgjevar. Tlf: 90265130
E-post: aase.breiland@vest-telemark.no

Solbjørg Vik Hansen, PP-rådgjevar. Tlf: 40903686
E-post: solbjorg.vik.hansen@vest-telemark.no

Marte Omdal Lykseth, PP-rådgjevar. Tlf: 90097422
E-post: marte.lykseth@vest-telemark.no

Gørild Bothner Kanstad, PP-rådgjevar/psykolog. Tlf: 95523287
E-post: gorild@vest-telemark.no

Elin Eika Bringa, PP-rådgjevar. Tlf: 97630744
E-post: elin.bringa@vest-telemark.no

Marianne Eikland, sekretær.  Tlf: 91329974
E-post: ppt@vest-telemark.no